קול קורא בנושא יישום הזכות להשתתפות של ילדים ונוער במדינות מתפתחות

ד"ר טלי גל יחד עם ד"ר בנדטה פאדי-דורמי, מאוניברסיטת גולדן-גייט, יכהנו כעורכות-אורחות של גליון מיוחד בכתב העת Children and Youth Services Review, בנושא יישום הזכות להשתתפות שיל ילדים ונוער במדינות מתפתחות. זהו המשך לספרן הערוך שעסק בהשתתפות ילדים בהחלטות, אשר התמקד בממצאים אמפיריים ממדינות מפותחות. ראו הקול הקורא להגשת הצאות למאמרים:

https://www.journals.elsevier.com/children-and-youth-services-review/call-for-papers/call-for-papers-empirical-findings-on-child-and-youth

צור קשר

בניין אשכול, קומה 23 אוניברסיטת חיפה הר הכרמל, חיפה 31905 Israel

  • dummy972-4-8288991

  • dummy criminology@univ.haifa.ac.il

ביה"ס לקרימינולוגיה, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 31905 I בניין אשכול, קומה 23 I טלפון: 04-8288991

Search