מחקרים שהסתיימו ובוצעו ע"י סטודנטים לתואר שני

נושא התזה

מנחה

שם הסטודנט/ית

בחינת השפעת תהליך שיתוף הציבור על אכיפת חוקי תנועה בחברה הערבית

ד"ר רוני פקטור

מארי ג'בור

אקולטורציה, כמיהה וצריכת אלכוהול בקרב נוער ממוצא אתיופי-מבט אקספרימנטלי

ד"ר שרון רבינוביץ שנקר

ליטל ברוור

התעללות בילדים: חווית התמודדותם של עובדים סוציאליים בסוגיית זהותן וחשיפתן של פגיעות בילדים

פרופ' צבי איזיקוביץ

ד"ר לורה סיגד

טל אברהם

לתבוע ברגש-החוויה הרגשית של פרקליטים בניהול הליך פלילי וביטויים של רגשות בהחלטותיהם המקצועיות

ד"ר טלי גל

שירה לייטרסדורף- שקדי

הערכת תכנית "הטיה מהליך פלילי" לבגירים: מסיימים לעומת לא מסיימים

פרופ' שי צפריר

ד"ר טלי גל

אפרת בן-נון

ביטויי תרבות של קבוצות מיעוט בתהליכי 'צדק מאחה' בישראל

ד"ר טלי גל

עזי נבון

תוקפנות, חרדה והתמודדות במצבי לחץ בקרב שוטרים בישראל

ד"ר אפרי בר-נדב

ניקול מנגד-קוזי

הבטים והשלכות של פגיעה מינית תחת השפעת סמים ואלכוהול

ד"ר שרון רבינוביץ שנקר

קרן גולדמן

קשר בין השתייכות למשפחה ותפקוד בית ספרי לבין שימוש בחומרים פסיכואקטיביים בקרב נוער בסיכון: ניתוח מודלים מובנה

ד"ר שרון רבינוביץ שנקר

שלומי רביבו

גורמים רגשיים וקוגניטיביים לכמיהה לקנאביס: שיטת דגימת החוויה

פרופ' מרק גלאקופף

ד"ר שרון שניטמן

יפעת בן-ברוך

הבדלים בין התנהגויות הסיכון של נערות יהודיות וערביות שעברו תקיפה מינית

פרופ' אריה רטנר

ד"ר חגית תורגמן

נעמה גולדשטיין

הישתנות חלומות של מכורים לחומרים פסיכו-אקטיביים כפועל יוצא של שלבי הגמילה והטיפול

ד"ר שרון רבינוביץ שנקר

רוזה שמש

  בני נוער פוגעים מינית- השוואה בין בני נוער יהודים וערבים ששוהים בפנימיות חסות הנוער

ד"ר יעקב ראובן

חופית יהודה

סכיזוטיפליות, טראומה, שייכות ומשמעות במשתמשים בסמים: ייחודים של מתמודדים עם פוסט-פסיכוזה

ד"ר שרון רבינוביץ שנקר

איילת שריג

השפעת דחייה חברתית ועישון קנאביס על מיניות והתנהגות מסתכנת.

ד"ר שרון רבינוביץ שנקר מרלין רוזנר

מסוכנות המאובחנים כחולי נפש: קווים להבניה חברתית

ד"ר יואב מחוזאי

יעקב טייכמאן

בוגרים צעירים על רצף הסיכון בחברה הערבית בישראל

ד"ר יעקב ראובן מונדר גנאים

השפעת גיל ומגדר השופטים על הכרעות דין בעבירות מין בישראל

ד"ר אביטל מנטוביץ רונן שיכמן

רצח נשים בחברה הערבית בישראל

פרופ' ארנון אדלשטיין אדוה סומך

זנות בשכונות מעמד הביניים: המקרה של ת"א-יפו

ד"ר שרון רבינוביץ שנקר, ד"ר דנה קפלן שרון שולטי לבנברג

תיקון קשרים חברתיים בהחלמה מהתמכרות

ד"ר שרון רבינוביץ שנקר זאב קרומבי

ביני לבינו ובינינו: מקומה של הסליחה בתהליכי צדק מאחה במקרים של פגיעה מינית

ד"ר טלי גל נטלי הדר

חוק הריכוזיות: חיזוק הפיקוח הממשלתי או כלי בידי בעלי הון?

ד"ר יואב מחוזאי רונית בלומקין

 

מחקרים שהסתיימו במסגרת הנחייה אישית לדוקטורט

 

נושא המחקר (עבודת דוקטורט)

מנחה

שם הסטודנט/ית

מבט קונסטרוקטיביסטי על הרפורמה להבניית שיקול הדעת השיפוטי במקרה של עבירות התעללות בילדים: רטוריקה או מהות?

ד"ר טלי גל

הדר מסורי

ההליך הפלילי בישראל: חוויותיהם של מתבגרים ומתבגרות שנפלו קורבן לעבירת מין

ד"ר טלי גל

יהונתן פיאמנטה

 

ניתן למצוא את עותקי עבודות המחקר בספריית האוניברסיטה.

צור קשר

בניין אשכול, קומה 23 אוניברסיטת חיפה הר הכרמל, חיפה 31905 Israel

  • dummy972-4-8288991

  • dummy criminology@univ.haifa.ac.il

ביה"ס לקרימינולוגיה, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 31905 I בניין אשכול, קומה 23 I טלפון: 04-8288991

Search