פרסומי סגל

בית-הספר לקרימינולוגיה הינו מרכז למחקר חדשני. חברי הסגל של בית-הספר משלבים במחקריהם גישות רב-תחומיות מתחומי המשפט, הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה ותיאוריה פוליטית. המחקר בביה"ס נפרש על קשת רחבה של תחומים המשלבים מחקר תיאורטי ויישומי. נושאי המחקר של חברי הסגל כוללים, בין השאר, סטייה ופסיכופתולוגיה, אינטרנט ופשיעה, תוקפנות ואלימות במשפחה, התמכרויות, סמים ואלכוהול, ויקטימיולוגיה, התעללות בילדים, נוער בסיכון, פרופילאות, מסוכנות ועבריינות סדרתית, משפט טיפולי, צדק מאחה, אכיפה וענישה,שיקום עבריינים וקורבנות, פוסט-טראומה ושיטות מחקר (איכותניות וכמותניות). בימים אלו אנו עמלים על הקמתם של מרכזי מחקר בתחומים אלו.

לאחרונה יצאו שני דוחות מחקר העוסקים בחלופות להליכים פליליים שהחלו מופעלות בשנים האחרונות בישראל. האחד, שנכתב ע"י ד"ר טלי גל ראש ביה"ס לקרימינולוגיה יחד עם ד"ר הדר דנציג-רוזנברג מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן, הינו מחקר מלווה לבתי המשפט הקהילתיים בישראל – שלב הפיילוט. המחקר מתעד את תהליך הקמתם של שני בתי המשפט הקהילתיים הראשונים בישראל – ברמלה ובבאר-שבע, מאפיין את התהליך ואת ההתערבויות שנעשות במסגרתו, וממפה עמדות של נאשמים לגבי: http://www.ashalim.org.il/community-court?location=view_knowledge_products

המחקר השני, שנכתב גם הוא ע"י ד"ר טלי גל, בשותפות עם פרופ' שי צפריר, ראש החוג למנהל עסקים בפקולטה לניהול, וגב' לליב אגוזי, דוקטורנטית בפקולטה לניהול, הינו מחקר מלווה לתהליכי הסדר מותנה – שלב הפיילוט. המחקר בחן חלופה חדשה זו להליכים פליליים, ובדק עמדות משתתפים לגביה לרבות שביעות רצון מההליך, אמון וכבוד כלפי הרשויות: http://criminology.org.il//pirsom

מחקרו של ד"ר יואב מחוזאי מביה"ס לקרימינולוגיה פורסם לאחרונה במאמר בכתב העת Social & Legal Studies: המאמר בוחן את התפקיד החדש שמילאו נפגעי עבירה בחברה הפוסט-תעשייתית האמריקאית בשלושת העשורים האחרונים של המאה העשרים. המאמר עושה שימוש בתיאוריה חברתית ביקורתית על מנת לנתח שינויים בשליטה חברתית. המאמר קורא לבחון מחדש את האתוס של נפגעי עבירה ולפעול לצמצום פתולוגיות מבניות, כגון אי-שוויון, עוני והדרה.המאמר בוחן את התפקיד החדש שמילאו נפגעי עבירה בחברה הפוסט-תעשייתית האמריקאית בשלושת העשורים האחרונים של המאה העשרים. המאמר עושה שימוש בתיאוריה חברתית ביקורתית על מנת לנתח שינויים בשליטה חברתית. המאמר קורא לבחון מחדש את האתוס של נפגעי עבירה ולפעול לצמצום פתולוגיות מבניות, כגון אי-שוויון, עוני והדרה.

במחקרה של ד"ר שרון רבינוביץ שנקר נמצא כי עישון קנאביס משמש מנגנון הגנה בפני חרדת מוות שנלווית לגרייה מינית אצל מעשנים קבועים; מחשבות על מוות מעוררות דחף לעשן קנביס ללא שינוי מודע במצב הרוח. קראו כיצד ממצאים אלה, לאור תאוריית ניהול האימה, משנים את הבנתנו את האופן בו יש להסביר השלכות שליליות פוטנציאליות של עישון קנאביס ואת השלכות השימוש בקנביס למטרות רפואיות אצל חולים סופניים

מחקריה של ד"ר חוה דיין עוסקים בהיבטים הסוציו-משפטיים והקרימינולוגיים של תופעת רצח נשים (femicide). בתחום זה פירסמה ד"ר דיין מאמרים הבוחנים את מהותן והשלכותיהן של דוקטרינות פליליות שונות במשפט הישראלי ובמשפט האמריקאי, על סוגית רצח הנשים. כמו כן, עוסקת ד"ר דיין בחקר המנהיגות הכריזמתית (ספרה על מנהיגות כריזמתית בסינגפור יצא לאור בהוצאת springer),ופרסמה מאמרים הבוחנים היבטים קרימינולוגיים של מנהיגות כזו, בכתות המעורבות

צור קשר

בניין אשכול, קומה 23 אוניברסיטת חיפה הר הכרמל, חיפה 31905 Israel

  • dummy972-4-8288991

  • dummy criminology@univ.haifa.ac.il

ביה"ס לקרימינולוגיה, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 31905 I בניין אשכול, קומה 23 I טלפון: 04-8288991

Search