מידע לתואר שני

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"א תחל ב 20/1/2020 ותסתיים ב 1/8/2020 (קישור לפורטל הרשמה)

מצורף המדריך לנרשם

 

הליך ההרשמה

  • ההרשמה מתבצעת בפורטל ההרשמה (קישור)
  • בעת ההרשמה, נדרשים המועמדים לבחור באחת משתי ההתמחויות הנלמדות במסגרת לימודי התואר השני בביה"ס לקרימינולוגיה:

התמחות בחקר פשיעה, משפט וחברה

התמחות בחקר פשיעה והתמכרויות

  • במקביל לביצוע ההרשמה בפורטל, יש לשלוח קורות חיים ותמונה למייל למזכירות ביה"ס: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

התמחות בחקר פשיעה, משפט וחברה

התמחות זו עוסקת בחקר תופעות שונות של פשיעה, עבריינות וקורבנות תוך כדי התמקדות בקשר ההדדי בין החוק והמשפט לבין תהליכים חברתיים, סוציו-אקונומיים, תרבותיים ועוד. הלימודים מציגים בפני הסטודנטים  את היחסים ההדדיים בין המשפט ואכיפת החוק לבין החברה והקהילה. הלימודים בתכנית מקנים למסיימיה כלים לחקר מדיניות ועיצובה, ייעוץ לארגונים העוסקים בחקר פשיעה וניהול התערבות בתחום, מתוך היכרות עם עולם התוכן המשפטי-פלילי ועולם התוכן הפסיכו-סוציאלי.

התמחות בחקר פשיעה והתמכרויות

תוכנית המקנה ידע אינטגרטיבי, לצד מיומנויות וכלים אקדמיים ומעשיים במחקר, תיאוריה, מדיניות ויישום, התערבויות ושיקום, בתחום ההתמכרויות. התכנית הינה רב תחומית ומשלבת תיאוריות וכלים מתחומים שונים, ביניהם - קרימינולוגיה, פסיכולוגיה, חוק ומשפט, סוציולוגיה ותרבות, ביולוגיה, אפידמיולוגיה, פסיכו-פרמקולוגיה וחינוך. התוכנית מאפשרת התמקצעות בתחום ההתמכרויות תוך שילוב בין ידע ומיומנויות יישומיות לבין מיומנויות חשיבה ומחקר אקדמיות.

סטודנט אשר יבקש לעבור למסלול א' )עם כתיבת תזה יידרש לגבש מסמך הצהרת כוונותלהציג הסכמת מנחה  להנחייתו בתזהלסיים בהצלחה סדנה לכותבי תזה במהלך סמסטר ב' ללימודיו ולקבל את אישור יו"ר הוועדה הבית-ספרית למ.אלנושא המחקרעד סוף סמסטר ב' ללימודיו.

מבנה לימודים

משך הלימודים בתכנית ללומדים במסלול ב' הוא שנה קלנדרית אחת, כלומר שלושה סמסטרים עוקבים (סמסטר א' ב' וקיץ).

ככלל, קורסי התואר השני יילמדו ביום לימודים אחד מלא וחצי יום נוסף (ימי ג' יום מלא  וימי ו' חצי יום). 

תנאי קבלה לתואר שני

1.סיום תואר ראשון במוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל בתחומי מדעי החברה, מדעי ההתנהגות, מדעי הרווחה והבריאות או משפטים*, בציון ממוצע סופי של 80 ומעלה.

2.עמידה בבחינת כניסה בשפה האנגלית בציון 70 ומעלה (דרישה זו בוטלה באופן חד פעמי לשנה"ל תשפ"א בשל משבר הקורונה)

3.ראיון קבלה, בהתאם לצורך.

למועמדים מתחומי דעת שאינם קרימינולוגיה, יקבעו קורסי השלמה בהתאם לרקע האקדמי.

תלמידים שיוטלו עליהם קורסי השלמה יתבקשו להשלימם בציון ממוצע של 80 ומעלה בכלל קורסי ההשלמה. רשימת קורסי ההשלמה:

1.מבוא לקרימינולוגיה

2.מבוא למערכת המשפט הישראלית 

 

בהתאם לתקנון האוניברסיטאי ללימודי תואר שני:

1.מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו״ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון.

2.מועמדים בעלי תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייבים לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה, כתנאי לזכאותם לתואר.

בחינת כניסה באנגלית

(דרישה זו בוטלה באופן חד פעמי לשנה"ל תשפ"א בשל משבר הקורונה)  

  • ציון המעבר המינימלי בבחינת כניסה באנגלית הינו 70.
  • כל מועמד זכאי לגשת לשני מועדים. מועמד שייגש לבחינה במועד האחרון, לא יהיה זכאי למועד נוסף.
  • בעת ההגעה לבחינה חובה להצטייד בתעודת זהות. בבחינה מותר השימוש במילון/מילונית ללא חיבור לאינטרנט.
  • חדרי הבחינה יפורסמו באתר האינטרנט של בית הספר לקרימינולוגיה - כשבוע לפני מועד הבחינה.

מבחן לדוגמא

תשובות למבחן הדוגמא

מידע נוסף על הליכי ההרשמה ניתן למצוא באתר האינטרנט של אוניברסיטת חיפה, בלשונית: הרשמה וקבלה (קישור)

צור קשר

בניין אשכול, קומה 23 אוניברסיטת חיפה הר הכרמל, חיפה 31905 Israel

  • dummy972-4-8288991

  • dummy criminology@univ.haifa.ac.il

ביה"ס לקרימינולוגיה, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 31905 I בניין אשכול, קומה 23 I טלפון: 04-8288991

Search