בחינה באנגלית

רשימת המועדים:  

מועד א'      06/3/2020 שעה 9:00

מועדים נוספים של הבחינה ייקבעו בהתאם להנחיות משרד הבריאות ויתקיימו במלך חופשת הקיץ

  

יש להירשם לבחינה בעת ביצוע ההרשמה כמועמד בפורטל ההרשמה. רישום לבחינת הכניסה באנגלית מתבצע בדף ההרשמה

להלן הקישור>>

 

  • ציון המעבר המינימלי בבחינת כניסה באנגלית הינו 70.
  • כל מועמד זכאי לגשת לשני מועדים. מועמד שייגש לבחינה במועד האחרון, לא יהיה זכאי למועד נוסף.
  • בעת ההגעה לבחינה חובה להצטייד בתעודת זהות. בבחינה מותר השימוש במילון/מילונית ללא חיבור לאינטרנט.
  • חדרי הבחינה יפורסמו באתר האינטרנט של בית הספר לקרימינולוגיה - כשבוע לפני מועד הבחינה.

מבחן לדוגמא

תשובות למבחן הדוגמא

צור קשר

בניין אשכול, קומה 23 אוניברסיטת חיפה הר הכרמל, חיפה 31905 Israel

  • dummy972-4-8288991

  • dummy criminology@univ.haifa.ac.il

ביה"ס לקרימינולוגיה, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 31905 I בניין אשכול, קומה 23 I טלפון: 04-8288991

Search