בחינה באנגלית

רשימת המועדים:  

מועד א'      06/3/2020 שעה 9:00

מועד ב'      15/5/2020 שעה 9:00

מועד ג'      16/7/2020 שעה 13:00

  

יש להירשם לבחינה בעת ביצוע ההרשמה כמועמד בפורטל ההרשמה. רישום לבחינת הכניסה באנגלית מתבצע בדף ההרשמה

להלן הקישור>>

 

  • ציון המעבר המינימלי בבחינת כניסה באנגלית הינו 70.
  • כל מועמד זכאי לגשת לשני מועדים. מועמד שייגש לבחינה במועד האחרון, לא יהיה זכאי למועד נוסף.
  • בעת ההגעה לבחינה חובה להצטייד בתעודת זהות. בבחינה מותר השימוש במילון/מילונית ללא חיבור לאינטרנט.
  • חדרי הבחינה יפורסמו באתר האינטרנט של בית הספר לקרימינולוגיה - כשבוע לפני מועד הבחינה.

מבחן לדוגמא

תשובות למבחן הדוגמא

צור קשר

בניין אשכול, קומה 23 אוניברסיטת חיפה הר הכרמל, חיפה 31905 Israel

  • dummy972-4-8288991

  • dummy criminology@univ.haifa.ac.il

ביה"ס לקרימינולוגיה, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 31905 I בניין אשכול, קומה 23 I טלפון: 04-8288991

Search