מידע לתואר ראשון

באוניברסיטת חיפה קיים מיקבץ ללימודי קרימינולוגיה במסגרת החוג ללימודים רב תחומיים והחוג לסוציולוגיה. תלמידים שיסיימו את המיקבץ ויעמדו בתנאי הקבלה, יוכלו להתקבל ללימודי תואר שני בקרימינולוגיה ללא קורסי השלמה.

הקורסים הנלמדים במסגרת המיקבץ הינם :

מבוא לקרימינולוגיה

מבוא למערכת המשפט הישראלית

מבוא לפסיכופתולוגיה בזירה הקרימינולוגית

עבירות מחשב

היבטים פסיכו-חברתיים של מאסר

 

לפרטים נוספים:

בחוג לסוציולוגיה -  04-8249506

בחוג לימודים רב תחומיים- 04-8249279

צור קשר

בניין אשכול, קומה 23 אוניברסיטת חיפה הר הכרמל, חיפה 31905 Israel

  • dummy972-4-8288991

  • dummy criminology@univ.haifa.ac.il

ביה"ס לקרימינולוגיה, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 31905 I בניין אשכול, קומה 23 I טלפון: 04-8288991

Search