ד"ר רונן זיו

ronen ziv

 אודות

רונן זיו קיבל את קיבל את התואר השני והשלישי בבית-הספר לקרימינולוגיה של אוניברסיטת סינסינטי, ארה״ב. קודם לכן, הוא קיבל את התואר הראשון והשני בלימודי משפטים מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב, ועבד כסניגור פלילי. כיום ד״ר זיו משמש כעמית מחקר במכון התקון של אוניברסיטת סינסינטי, מורה מן החוץ בבית הספר לקרימינולוגיה שבאוניברסיטת חיפה ובמכון לקרימינולוגיה שבאוניברסיטה העיברית, ומייצג אסירים בועדות שחרורים מטעם הסניגוריה הציבורית.

תחומי העניין של ד״ר זיו כוללים תיאוריות קרימינולוגיות, התיאוריות ענישה ומדיניות תקון, מודלים טיפוליים של שינוי התנהגות עבריינית, הערכות סיכון וצרכים טיפוליים, בתי סוהר ומוסדות, ושילוב אסירים משוחררים בחברה. בנוסף, המחקר של ד״ר זיו עוסק בפיתוח, הטמעה, ובחינה של התערבויות טיפוליות מבוססות-ראיות בארגוני תקון במערכת הענישה הישראלית.

 יצירת קשר ושעות קבלה:

דרכי התקשרות: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

משרד: מגדל אשכול, קומה 23, חדר 2309

שעת קבלה: בתיאום מראש.

ronen ziv

 אודות

רונן זיו קיבל את קיבל את התואר השני והשלישי בבית-הספר לקרימינולוגיה של אוניברסיטת סינסינטי, ארה״ב. קודם לכן, הוא קיבל את התואר הראשון והשני בלימודי משפטים מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב, ועבד כסניגור פלילי. כיום ד״ר זיו משמש כעמית מחקר במכון התקון של אוניברסיטת סינסינטי, מורה מן החוץ בבית הספר לקרימינולוגיה שבאוניברסיטת חיפה ובמכון לקרימינולוגיה שבאוניברסיטה העיברית, ומייצג אסירים בועדות שחרורים מטעם הסניגוריה הציבורית.

תחומי העניין של ד״ר זיו כוללים תיאוריות קרימינולוגיות, התיאוריות ענישה ומדיניות תקון, מודלים טיפוליים של שינוי התנהגות עבריינית, הערכות סיכון וצרכים טיפוליים, בתי סוהר ומוסדות, ושילוב אסירים משוחררים בחברה. בנוסף, המחקר של ד״ר זיו עוסק בפיתוח, הטמעה, ובחינה של התערבויות טיפוליות מבוססות-ראיות בארגוני תקון במערכת הענישה הישראלית.

 יצירת קשר ושעות קבלה:

דרכי התקשרות: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

משרד: מגדל אשכול, קומה 23, חדר 2309

שעת קבלה: בתיאום מראש.

פרסומים נבחרים:

Ziv, R. (2018).  The Future of Correctional Rehabilitation: Moving Beyond the RNR Model and Good Lives Model Debate.  New York, NY: Routledge.

Ziv, R. (2018).  Current status and recent developments in the RNR model’s evidence-based approach to offender rehabilitation. In P. Ugwudike et al. (Eds.), The Routledge Companion to Rehabilitative Work in Criminal Justice. New York, NY: Routledge. (forthcoming). 

Smith, P., Schweitzer, M., & Ziv, R. (2014). What works with sex offenders. In E. J. Latessa, S. J. Listwan, & D. Koetzle (Eds.), What Works (and Doesn’t) in Reducing Recidivism (pp. 151-163). Waltham, MA: Anderson Publishing.

זיו, ר׳ וגל ט׳ (2018). ביצוע שירות לתועלת הציבור (של״צ) — סקירת ספרות.  הוכן עבור משרד העבודה, הרווחה, והשירותים החברתיים (בקרוב).

זיו, ר׳ (2016). הערכת הרפורמה במחלקות הקהילה הטיפולית לגמילה מסמים ואלכוהול בבית-סוהר חרמון. הוכן עבור המשרד לביטחון פנים, שירות בתי-הסוהר (לא פורסם). 

צור קשר

בניין אשכול, קומה 23 אוניברסיטת חיפה הר הכרמל, חיפה 31905 Israel

  • dummy972-4-8288991

  • dummy criminology@univ.haifa.ac.il

ביה"ס לקרימינולוגיה, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 31905 I בניין אשכול, קומה 23 I טלפון: 04-8288991

Search