מסלול לימודי מחקר מקדים (השלמות לקראת ד"ר)

מסלול לימודי מחקר מקדים מיועד לתלמידים אשר סיימו לימודיהם לתואר שני במסלול ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה) או שסיימו לימודים בתחום שונה מתחום המחקר בו הם מתעתדים להמשיך את לימודיהם.

תנאי קבלה

  • ממוצע משוקלל של 85 בלימודי התואר השני.
  • קבלת הסכמה בכתב מחבר סגל אקדמי להנחיית עבודת הגמר המחקרית (תזה).
  • עמידה בתכנית לימודים אישית, שתיקבע ע"י המנחה ויו"ר הוועדה הבית-ספרית.

דרישות המסלול

  • משך זמן הלימודים הנורמטיבי במסלול זה הינו שנה אחת בלבד.
  • ביצוע מחקר וכתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה). כדי להמשיך ללימודי תואר שלישי יש להשיג ציון סופי 86 ומעלה בעבודת התזה.
  • סיום הלימודים במסלול זה אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי.

צור קשר

בניין אשכול, קומה 23 אוניברסיטת חיפה הר הכרמל, חיפה 31905 Israel

  • dummy972-4-8288991

  • dummy criminology@univ.haifa.ac.il

ביה"ס לקרימינולוגיה, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 31905 I בניין אשכול, קומה 23 I טלפון: 04-8288991

Search