לימודי תואר שלישי בקרימינולוגיה

מחקר לתואר שלישי (דוקטורט) בתחום הקרימינולוגיה ניתן לבצע במסגרת הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר, המעוגנת ברשות ללמודים מתקדמים.

תנאי הקבלה מפורטים בתקנון לימודי תואר שלישי. לפרטים נוספים יש לפנות למדור לימודי דוקטורט ברשות ללימודים מתקדמים (קישור רל"מ תואר שלישי)

צור קשר

בניין אשכול, קומה 23 אוניברסיטת חיפה הר הכרמל, חיפה 31905 Israel

  • dummy972-4-8288991

  • dummy criminology@univ.haifa.ac.il

ביה"ס לקרימינולוגיה, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 31905 I בניין אשכול, קומה 23 I טלפון: 04-8288991

Search