תואר שני בקרימינולוגיה לתלמידי תואר ראשון במשפטים

מטרת הלימודים

קרימינולוגיה הינה דיסציפלינה אקדמית שניזונה ממספר תחומים, כגון: סוציולוגיה, פסיכולוגיה ומשפטים.  מטרת התכנית המוצעת היא לאפשר לסטודנטים לתואר ראשון במשפטים לשלב כבר במהלך לימודי התואר הראשון את לימודי הקרימינולוגיה לתואר שני. לימודים אלה יקנו ידע בנושאים מגוונים הקשורים לעולם העבריינות והפשיעה, וכן לאופן שבו מוסדותיה של מערכת המשפט (לרבות המשטרה ובתי משפט) מתפקדים כסוכנים של פיקוח חברתי. זאת,  מתוך נקודת-מבט רחבה על מהותם של יחסי הגומלין בין משפט וחברה (Law and Society). שילוב ידע מתחום המשפטים ומתחומי הקרימינולוגיה ומדעי החברה, בעיקר ידע מחקרי ואמפירי עדכני, עשוי לתת למשפטנים כלים חשובים בבואם לעסוק בענפי המשפט השונים בהמשך דרכם, ובמיוחד בתחומי עריכת-דין ושיפוט הקשורים למשפט הפלילי.

מבנה הלימודים

היקף לימודי ההשלמה הוא 8 נ"ז, והם ייחשבו במסגרת מכסת קורסי הבחירה הלא-משפטיים אותם רשאים תלמידי הפקולטה למשפטים ללמוד במסגרת לימודי התואר הראשון.

לאחר סיום קורסי ההשלמה ובכפוף לעמידה בתנאים המפורטים להלן, ניתן ללמוד, במקביל ללימודים בשנים ג' וד' בפקולטה למשפטים, את הקורסים הנדרשים לקבלת תואר שני במסלול ב' בקרימינולוגיה. לאחר שיעמדו בהצלחה בדרישות הפקולטה למשפטים וביה"ס לקרימינולוגיה, יהיו התלמידים/ות זכאים/ות לתואר ראשון במשפטים ולתואר שני בקרימינולוגיה.

קבלת אישור זכאות לתואר שני בקרימינולוגיה מותנית בקבלת אישור זכאות לתואר הראשון במשפטים. 

תנאי קבלה

  • מסיימי שנה א' ושנה ב' בלימודי התואר הראשון במשפטים בממוצע של 80 ומעלה.
  • השלמת 8 נ"ז קורסי השלמה בקרימינולוגיה כמפורט להלן בציון ממוצע 80 ומעלה.

 מבוא לקרימינולוגיה (4 נ"ז)

מבוא לשיטות מחקר (2 נ"ז)

מבוא לפסיכופתולוגיה בזירה הקרימינולוגית (2 נ"ז)

  • המעבר לסמסטר הרביעי בלימודי התואר בקרימינולוגיה יותנה בהצגת אישור זכאות לתואר ראשון במשפטים.

 

להרשמה לתכנית (קישור פורטל)

צור קשר

בניין אשכול, קומה 23 אוניברסיטת חיפה הר הכרמל, חיפה 31905 Israel

  • dummy972-4-8288991

  • dummy criminology@univ.haifa.ac.il

ביה"ס לקרימינולוגיה, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 31905 I בניין אשכול, קומה 23 I טלפון: 04-8288991

Search