התמחות בחקר פשיעה, משפט וחברה

מטרת הלימודים

תכנית הלמודים בחקר פשיעה, משפט וחברה עוסקת בחקר תופעות שונות של פשיעה, עבריינות וקורבנות תוך כדי התמקדות בקשר ההדדי בין החוק והמשפט לבין תהליכים חברתיים, סוציו-אקונומיים, תרבותיים ועוד. הלימודים מציגים בפני הסטודנטים  את היחסים ההדדיים בין המשפט ואכיפת החוק לבין החברה והקהילה. הלימודים בתכנית מקנים למסיימיה כלים לחקר מדיניות ועיצובה, ייעוץ לארגונים העוסקים בחקר פשיעה וניהול התערבות בתחום, מתוך היכרות עם עולם התוכן המשפטי-פלילי ועולם התוכן הפסיכו-סוציאלי.

מסלולי הלימוד

הלימודים במסלול ב' - עם בחינת גמר

תלמידי המסלול נדרשים ללמוד 42-40 שעות לימוד (שש"ס), הכוללות קורסי חובה חובה לכלל הסטודנטים בביה"ס, וכן לימודי ליבה וסמינר הייחודיים להתמחות. כמו כן, התלמידים נדרשים לכתוב שתי עבודות סמינריוניות ולעמוד בבחינת גמר מסכמת.

הלימודים במסלול א' - עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה)

תלמידי המסלול נדרשים ללמוד 32-36 שעות לימוד (שש"ס), הכוללות קורסי חובה לכלל הסטודנטים בביה"ס, וכן לימודי ליבה וסמינר הייחודיים להתמחות. כמו כן, התלמידים נדרשים לכתוב עבודה סמינריונית אחת ועבודת תזה.

סיום הלימודים במסלול א' בציון הנדרש מאפשרים המשך לימודים לקראת תואר שלישי.

הרשמה לתכנית הלמודים 

צור קשר

בניין אשכול, קומה 23 אוניברסיטת חיפה הר הכרמל, חיפה 31905 Israel

  • dummy972-4-8288991

  • dummy criminology@univ.haifa.ac.il

ביה"ס לקרימינולוגיה, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 31905 I בניין אשכול, קומה 23 I טלפון: 04-8288991

Search