תכנית לימודים ייעודית לאנשי מערכות אכיפת החוק

מטרות התכנית

אוניברסיטת חיפה מציעה התמחות ייעודית בחקר פשיעה, משפט וחברה במסגרת

לימודי תואר שני בקרימינולוגיה.

התכנית מתמקדת בחקר תופעות שונות של פשיעה, עבריינות וקורבנות באמצעות

דיסציפלינות סוציולוגיות ופסיכו סוציאליות. -

התכנית מרחיבה את הידע והיכולות של אנשי מערכות אכיפת החוק לתרגם ידע מדעי

תיאורטי לידע מעשי ומיומנויות שדה בתחומי המדיניות, הייעוץ והניהול.

התכנית מיועדת לעובדים במערכות השונות של אכיפת החוק כגון בתי המשפט,

המשטרה והפרקליטות המגלים עניין בתחומים המגוונים של הקרימינולוגיה בתנאים

המאפשרים להם לרכוש ידע מתקדם ורלוונטי לתחום עיסוקם ובמקביל לעבודתם.

למי מיועדת התכנית?

התכנית מיועדת לאנשי המערכות השונות של אכיפת החוק, כגון שופטים ועוזרים משפטיים,

משטרת ישראל, פרקליטות, שב"ס ורש"א, שירותי המבחן וכד', שסיימו תואר ראשון

בקרימינולוגיה או תארים אקדמיים בתחומים רלוונטיים אחרים*, דוגמת משפטים, עבודה

סוציאלית, פסיכולוגיה, סוציולוגיה וחינוך, והמעוניינים להרחיב את השכלתם התיאורטית

והמחקרית בקרימינולוגיה תוך התמקדות בתחומי חקר הפשיעה והעבריינות.

תנאי הקבלה

1 . תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל בתחומי מדעי החברה, מדעי ההתנהגות,

משפטים, חינוך, עבודה סוציאלית, מדעי הרווחה והבריאות*, בעלי ממוצע סופי של 80

ומעלה בלימודי התואר הראשון.

2 . ציון 70 ומעלה במבחן כניסה באנגלית.

3 . ראיון קבלה (לפי הצורך)

* למועמדים מתחומי דעת אחרים, יקבעו קורסי השלמה בהתאם לרקע האקדמי.

מבנה תוכנית הלימודים

קורסי השלמה נקבעים בהתאם לרקע האקדמי של כל מועמד והם נלמדים במהלך

הסמסטר הראשון. יש לסיים את קורסי השלמה בציון ממוצע של 80 ומעלה.

רשימת קורסי ההשלמה (נקבעת עפ"י הרקע האקדמי של כל מועמד):

1 . מבוא למערכת המשפט הישראלית (למועמדים שאינם בוגרי משפטים)

2 . מבוא לקרימינולוגיה

3 . מבוא לשיטות מחקר

תכנית הלימודים הינה מובנית, והיא תיפרש על פני שלושה סמסטרים (סמסטר א'

סמסטר ב' וסמסטר קיץ). הלימודים בתכנית יהיו במסלול לימודים עם בחינת גמר

(מסלול ב ) במסגרתם יילמדו קורסים בהיקף כולל של 36 שש"ס. מטלת הסיום של

התלמידים הינה עמידה בבחינת גמר אינטגרטיבית.

במקרים מיוחדים, ניתן יהיה לעבור למסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית(תזה-

מסלול א') לאחר אישור ראש התוכנית. במקרה זה, הסטודנטים ילמד 32 שש"ס, יבצע

מחקר ויגיש עבודת גמר מחקרית (תזה). סטודנט במסלול א' זכאי לשני סמסטרים

נוספים לצורך ביצוע המחקר וכתיבת התזה.

תכנית הלימודים

הלימודים יתפרשו על פני 3 סמסטרים עוקבים ויתקיימו בקמפוס הנמל.

קורסי השלמה (עפ"י הרקע האקדמי של כל מועמד)

מבוא לקרימינולוגיה 4 שש"ס

מבוא למערכת המשפט הישראלית 2 שש"ס

מבוא לשיטות מחקר 2 שש"ס

קורסי חובה

שיטות מחקר בקרימינולוגיה 4 שש"ס

תיאוריות מתקדמות בקרימינולוגיה 4 שש"ס

תיאוריה ומחקר בקרימינולוגיה 2 שש"ס

היבטים פסיכולוגיים בקרימינולוגיה 2 שש"ס

פסיכופתולוגיה למתקדמים 2 שש"ס

חברה ומשפט 2 שש"ס

קורסי התמחות*

ויקטימולוגיה ביקורתית 4 שש"ס

סוגיות מתקדמות בפנולוגיה 2 שש"ס

שיקום אסירים 2 שש"ס

דילמות במדיניות פשיעה 2 שש"ס

פשיעה משפט ותרבות 2 שש"ס

משטרה ואמון הציבור סמינר - 4 שש"ס

משפט טיפולי סמינר - 4 שש"ס

סה"כ 36 שש"ס

ימי לימודים

קורסי התכנית יילמדו ביום חמישי אחה"צ ויום שישי בקמפוס הנמל (עיר תחתית).

עבור תלמידים שיידרשו ללימודי השלמה, יתכנו קורסים במהלך סמסטר א' בימי רביעי

בקמפוס האוניברסיטה (הר הכרמל).

הרשמה ושכר לימוד

ההרשמה בפורטל ההרשמה קישור: - https://candidate.haifa.ac.il/irj/portal

מספר המקומות בתכנית מוגבל. הלימודים בתכנית כרוכים בתשלום שכר לימוד מלא לתואר

שני, לא כולל לימודי ההשלמה, עליהם יש לשלם בנפרד.

לפרטים נוספים

מזכירות ביה״ס לקרימינולוגיה טלפון 04-8288991

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*ביה"ס שומר לעצמו את הזכות לשינויים בהתאם ללו"ז ההוראה פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים

צור קשר

בניין אשכול, קומה 23 אוניברסיטת חיפה הר הכרמל, חיפה 31905 Israel

  • dummy972-4-8288991

  • dummy criminology@univ.haifa.ac.il

ביה"ס לקרימינולוגיה, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 31905 I בניין אשכול, קומה 23 I טלפון: 04-8288991

Search