דבר ראש בית-הספר

אנו נמצאים בעיצומה של תקופה הסטורית במערכת המשפט הפלילי ואכיפת החוק. בג"צ הצפיפות בבתי-הכלא, דו"ח ועדת דורנר, וחלחולו של השיח הטיפולי לתוך מערכת אכיפת החוק הינם חלק משינויים שעוברים על כלל מערכות אכיפת החוק הישראלית לרבות המשטרה, הפרקליטות, בתי המשפט, ושירות בתי הסוהר. השינויים הללו מעוררים שיח ער הנוגע למגוון הנושאים הנמצאים בלב-לבה של הקרימינולוגיה: מהי מדיניות הענישה הראויה בעבירות שונות? מהן הדרכים היעילות, המוסריות, והמועילות ביותר לטיפול בתופעות של סטיה חברתית ופשיעה בדרגות שונות? מהי המדיניות הרצויה לשיטור, למניעת פשיעה ולטיפול בנפגעי עבירה? וכיצד ניתן לפתור את בעיית הצפיפות בבתי הכלא ואת סימני השאלה העולים לגבי יעילותו של עונש המאסר בהרתעה מפני פשיעה חוזרת? שאלות אלו, כאמור, נמצאות בלב-ליבה של הקרימינולוגיה שכן מענה להן מחייב הבנה אמיתית של הסיבות האישיות והחברתיות לפשיעה ושל השלכותיה.

אנו בביה"ס לקרימינולוגיה גאים להימצא בחזית המחקר וההוראה בסוגיות המרתקות והעדכניות הללו. בין מגוון הנושאים שאנו מלמדים וחוקרים ניתן למצוא את החלופות שהולכות ותופסות מקום מרכזי במערכת אכיפת החוק: בתי משפט קהילתיים, הסדר מותנה וצדק מאחה; עיסוק בתופעת ההתמכרות, הסיבות לה ודרכי התמודדות עמה כאחת מבעיות השורש המביאות לפשיעה; עיסוק בנפגעי עבירה, והטיפול בהם ברמת המאקרו והמיקרו, לרבות נפגעי עבירות על רקע מגדרי, תרבותי ולאומי; דרכי שיטור ואמון במשטרה, ועוד.

התמהיל המגוון של דיסיפלינות המקור של חברי הסגל שלנו הוא המשקף יותר מכל את מהותה של הקרימינולוגיה: עולם ידע בינתחומי, דינאמי ומרתק. זהו הידע אותו אנו שואפים להנחיל לתלמידינו, הן בהוראה והן בהנחייה לתארים מתקדמים. רק השנה הושלמו מספר מחקרי תזה שבוצעו על-ידי תלמידי מחקר שלנו, המשקפים את הגיוון הזה. בין עבודות התזה ניתן למנות עבודות שעסקו בכמיהה לקנאביס ובשימוש בחומרים פסיכואקטיביים בקרב בני נוער בסיכון; ביישומה של תכנית "הסדר מותנה" בשלב הניסויי שלה; בתופעות של תוקפנות, חרדה ולחץ בקרב שוטרים; ולעומת זאת בחוויות הרגשיות של פרקליטים. אלו רק דוגמאות כמובן. אנו גאים בתלמידי המחקר שלנו ומטפחים אותם. השנה החלנו לקיים מפגשים משותפים של כל תלמידי המחקר שלנו (תזה ודוקטורט) הנמצאים בשנים שונות ובשלבים שונים של ביצוע המחקר, מתוך מטרה להעניק להם, בנוסף להנחייה האישית, גם תמיכה וסיוע בפורום קבוצתי. לצד הטיפוח של תלמידי המחקר, אנו מייחסים חשיבות רבה לשמירה על תכנית לימודים עדכנית, מגוונת ומעניינת. בנוסף לשיעורים הרגילים, תכנית הלימודים כוללת סיורים באתרים בהם ניתן לחזות ביישומן של הגישות הנלמדות בכיתה הלכה למעשה, לרבות בדיוני מעצרים וראיות בבית המשפט בחיפה וביקור בבית המשפט הקהילתי החדש בתל-אביב. סמינר הפרקטיקום מאפשר לתלמידינו להשתלב בפעילותם של גופים כגון המשטרה, הסנגוריה הציבורית, גופי טיפול בהתמכרויות והגנה על אוכלוסיות בסיכון.

אני מזמינה מועמדים המעוניינים לשמוע פרטים נוספים על תכניות הלימוד שלנו לתואר שני, ליצור קשר עם מזכירות ביה"ס, בטלפון 04-8288991.

בברכה,

ד"ר טלי גל

צור קשר

בניין אשכול, קומה 23 אוניברסיטת חיפה הר הכרמל, חיפה 31905 Israel

  • dummy972-4-8288991

  • dummy criminology@univ.haifa.ac.il

ביה"ס לקרימינולוגיה, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 31905 I בניין אשכול, קומה 23 I טלפון: 04-8288991

Search