אודות בית הספר

אנו מצויים בעידן של שינויים מהירים בתפיסות לגבי מטרות הענישה, יעילותם ומוסריותם של עונשים שונים, והמדיניות הרצויה באכיפת החוק. כדי להבין את השינויים שעוברת מערכת אכיפת החוק ואף לתרום לפיתוחה וליעילותה, יש הכרח ברכישת סל כלים תאורטי ומתודולוגי מגוון.  בהתאם לכך, ביה"ס לקרימינולוגיה שם למטרה להקנות לתלמידיו ידע אינטרדיסציפלינרי עדכני בתחומים שונים, כגון סוציולוגיה, משפטים, פסיכולוגיה, פילוסופיה ועוד, לשם ניתוח והבנה של פשיעה, סטייה חברתית וקורבנות והדרכים להתמודד עם תופעות אלו.

במסגרת לימודי התואר השני בביה"ס ניתן להתמחות באחת משתי תכניות לימודים המעניקות תואר מוסמך (M.A): התמחות בחקר פשיעה משפט וחברה; או התמחות בחקר פשיעה והתמכרויות. כמו כן, תכנית לימודים לתואר ראשון (B.A) מוגשת בימים אלה למועצה להשכלה גבוהה, ואנו מתכוננים לפתיחתה בהקדם.

ביה"ס לקרימינולוגיה מקדם מחקר תאורטי ואמפירי תוך התייחסות להיבטים יישומיים ופיתוח מדיניות. תכניות ההתמחות בתארים המתקדמים מפתחות מיומנויות אקדמיות וכלים מעשיים לניתוח והערכה של תופעות שונות מעולם הקרימינולוגיה, הן בתחום הפשיעה והן בתחום הקורבנות, בהסתכלות מרמת הפרט לרמת החברה. תכנית ההכשרה מקנה בסיס מתודולוגי רחב ויכולות יישום ידע למטרות השתלבות בארגוני אכיפת חוק, כליאה, משפט, מניעה ושיקום.

צור קשר

בניין אשכול, קומה 23 אוניברסיטת חיפה הר הכרמל, חיפה 31905 Israel

  • dummy972-4-8288991

  • dummy criminology@univ.haifa.ac.il

ביה"ס לקרימינולוגיה, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 31905 I בניין אשכול, קומה 23 I טלפון: 04-8288991

Search